dijous, 5 de febrer de 2009

NUET PREGUNTA SOBRE LOS JUZGADOS DE SABADELL

El senador Nuet pregunta sobre la situació dels jutjats de Sabadell i l´atenció a les persones immigrades de la ciutat

La pregunta parlamentària reflecteix la preocupació del grup municipal d´ICV-EUiA respecte als fills nounats dels immigrants i el seu registre civil


El senador d´EUiA adscrit al grup de l´Entesa Catalana de Progrés, Joan Josep Nuet, va presentar ahir dimarts, 3 de febrer, una pregunta parlamentària al Govern de l´Estat referent a la situació insostenible que es viu als Jutjats de la ciutat de Sabadell, motivada per la discriminació que pateixen els fills i filles de les persones immigrades en situació administrativa no regular quan han de ser inscrits al registre civil. Els pares que volen demanar cita al jutjat per tal de legalitzar la situació del nounat, han d´esperar entre 3 i 4 anys per poder dur a terme aquesta tramitació. Aquesta espera, a banda de comportar un greuge comparatiu inassumible per a una societat democràtica i igualitària, suposa una situació d´indefinició i desemparament estatal i social per al menor fins que no ha transcorregut aquest temps.

La pregunta parlamentària presentada pel senador Nuet s´ha formulat a instàncies del grup municipal d´ICV-EUiA a l´Ajuntament de Sabadell, a partir de les reiterades queixes rebudes per part de la població immigrada de la ciutat envers aquesta situació discriminatòria. El grup municipal d´ICV-EUiA de Sabadell, a banda d´elevar la queixa al Síndic Municipal de Greuges, al Síndic de Greuges de Catalunya i al Defensor del Pueblo, com ja va anunciar públicament, ha traslladat als seus representants al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat aquesta situació per tal de trobar una solució des de l´administració competent.

En aquest sentit, la pregunta formulada pel senador Nuet, ha estat la següent:

Quines mesures legislatives i d´exigència administrativa emprendrà el Ministeri de Justícia per a solucionar aquesta situació que afecta a nens i nenes i les seves famílies?

A partir d´ara, tant el senador Nuet com els regidors i regidores del grup municipal d´ICV-EUiA de Sabadell restaran a l´espera de quina és la resposta del Govern de l´Estat per continuar reclamant els drets dels col.lectius més vulnerables de la societat.