dimecres, 18 de març de 2009

CARTA DE NUET A LA MINISTRA DE FOMENTO POR ACOSO A CCOO

El senador de IU, Nuet, informa en una carta a la ministra de Fomento de la agresión sufrida por sindicalistas de CCOO en la Estación de Sants de Barcelona y pide responsabilidades.

Agentes de seguridad al servicio de ADIF impidieron de forma violenta que se repartiera propaganda de la manifestación convocada por CCOO y UGT en Barcelona el 14-M

Como consecuencia de los incidentes sucedidos el pasado 12 de marzo en la Estación de Sants de Barcelona, el senador de IU, adscrito a la Entesa Catalana de Progrés, Joan Josep Nuet, ha dirigido una carta a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez – de quien depende ADIF – para informarla de la lamentable actuación de los agentes privados al servicio de ADIF. A continuación reproducimos la misiva del senador Nuet:


Señora Dª Magdalena Álvarez Arza
Ministra de Fomento
Pº de la Castellana, 67
28071 Madrid


Sra. Ministra:

Me pongo en contacto con usted para denunciar unos hechos lamentables que han sucedido en la Estación de Sants de Barcelona bajo la responsabilidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que depende del Ministerio de Fomento.

La mañana del pasado jueves 12 de marzo en las instalaciones de la estación de Sants de Barcelona, concretamente en el vestíbulo, un grupo de sindicalistas de Comisiones Obreras (CCOO) estaba repartiendo de forma totalmente pacífica, octavillas de este sindicato y de UGT. De repente aparecieron dos guardias de seguridad que se dirigieron de mala manera al sindicalista del metal de CCOO Cristóbal Cuenca.

Él les dijo que esperaran un momento que avisaba a un responsable, y llamó a la diputada de ICV-EUiA al Parlament de Catalunya Mercè Civit, también sindicalista de CCOO que estaba en otro punto del mismo vestíbulo.

Sin más, le dieron un empujón y le tiraron al suelo. Sin darle la oportunidad de levantarse le cogieron entre dos, lo sacaron a la calle, le tiraron toda la propaganda, además de decirle "gilipollas" y "me cago en tu madre". Luego llamó a los mossos d’esquadra que estuvieron correctos en todo momento, aconsejándolo, ya en presencia de todo el grupo, que denunciaran los hechos, cosa que hicieron en la misma comisaría de la estación, el mismo día 12 a las 9h, identificando oportunamente a los autores de los hechos.

Por supuesto Sra. Ministra como persona de izquierdas, demócrata y también afiliado a CCOO, valoro la actitud de los guardias de seguridad como totalmente irresponsable y con voluntad de impedir la libre información sindical.

Estoy seguro de que hasta el momento era usted desconocedora del incidente, pero por lo que puede representar de precedente antidemocrático quiero personalmente informarla de los hechos. Quisiera saber qué tipo de procedimiento administrativo desarrollará hacia la empresa y/o personas responsables de los hechos y le pediría que me tuviera informado en todo momento.

He pensado que antes de desarrollar una iniciativa parlamentaria en el Senado sería oportuno informarle y pedirle que tome las medidas oportunas para que los lamentables hechos hacia las organizaciones sindicales, sociales o políticas no vuelvan a suceder.

Atentamente la saluda,
Joan Josep Nuet i Pujals
Senador del Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés
Esquerra Unida i Alternativa-Izquierda Unida (EUiA-IU)


Madrid, 18 de marzo de 2009

-------------------------------------------------------------------------------------

El senador Nuet a informa en una carta a la ministra de Foment de l´agressió patida per sindicalistes de CC OO a l´Estació de Sants i demana responsabilitats
Agents de seguretat al servei d´Adif van impedir de manera violenta que repartissin propaganda de la manifestació del 14-M

Arran dels incidents succeïts el 12 de març passat a l´Estació de Sants, el senador d´EUiA adscrit a l´Entesa Catalana de Progrés, Joan Josep Nuet, ha adreçat una carta a la ministra de Foment, Magdalena Álvarez –de qui depèn Adif- per a informar-la de la lamentable actuació dels agents privats al servei d´Adif. A continuació reproduïm la missiva del senador Nuet.

“Sra. Ministra, hem poso en contacte amb vostè per a denunciar uns fets lamentables que han succeït a l´Estació de Sants de Barcelona sota la responsabilitat de l´Administrador d´Infraestrutures Ferroviàries (Adif) que depèn del seu Ministeri de Foment.

El matí del passat dijous, 12 de març, a les instal•lacions de l´Estació de Sants de Barcelona, concretament al vestíbul, un grup de sindicalistes de Comissions Obreres (CC OO) estava repartint de forma totalment pacífica, octavetes d´aquest sindicat i de la UGT. De sobte, van aparèixer dos guàrdies de seguretat que van dirigir-se de mala manera al sindicalista del metall de CC OO Cristóbal Cuenca.

Ell els va dir que esperessin un moment que avisava un responsable, i va trucar a la diputada d´ICV-EUiA al Parlament de Catalunya Mercè Civit, també sindicalista de CC OO, que estava a un altre punt del mateix vestíbul.

Sense més ni més, li van donar una empenta i el van tirar al terra. Sense donar-l´hi l´oportunitat d´aixecar-se, el van agafar entre dos, el van treure al carrer, li van llençar tota la propaganda, a més de dir-l´hi "gilipollas" i "me cago en tu madre". Després van cridar els Mossos d´Esquadra que van estar correctes en tot moment, aconsellant-l´hi, ja en presència de tot el grup, que denunciessin els fets, cosa que van fer a la mateixa comissaria de l´estació, el mateix dia 12 a les 9 h., identificant oportunament els autors dels fets.

Per suposat Sr. Ministra, com a persona d´esquerres, demòcrata i també afiliat a CC OO, valoro l´actitud dels guàrdies de seguretat com a totalment irresponsable i amb voluntat d´impedir la lliure informació sindical.

Estic segur que fins el moment era vostè desconeixedora de l´incident, però pel que pot representar de precedent antidemocràtic vull personalment informar-la dels fets. Voldria saber quin tipus de procediment administratiu desenvoluparà vers l´empresa i/o persones responsables dels fets i li demanaria que me´n tingués informat en tot moment.

He pensat que, abans de desenvolupar una iniciativa parlamentària al Senat, seria oportú informar-la i demanar-l´hi que prengui les mesures oportunes perquè els lamentables fets, sigui vers organitzacions sindicals, social o polítiques, no tornin a succeir.

Atentament la saluda:

JOAN JOSEP NUET I PUJALS

Senador del grup parlamentari de l´Entesa Catalana de Progrés

Esquerra Unida i Alternativa-Izquierda Unida (EUiA-IU)

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Sr. Nuet, com es queda veient l'actuació dels Mossos d'Esquadra aquest dimecres?? No creu que és un clar atac contra la llibertat d'expressió i una resposta desmesurada per part d'aquest cos i de la mateixa Conselleria d'Interior?? No creu que l'actuació és motiu de dimissió i de trencar els pactes amb ICV, si la repressió contra el moviment estudiantil que lluita per una universitat a l'accés de tothom no és motiu de tot això, qui ens creurà quan diem que com a militants de EUiA volem transformar la societat per construïr una societat socialista??


Si us plau, prou d'hipocrèsia, demani la dimissió del Consell d'Interior o veurà com EUiA serà catalogat com a particip de la repressió a més de baixar l'interés de l'alumnat de Catalunya en aquesta força... no se com ho veu, jo crec que s'hauría de trencar la coalició ipso facto i demanar la dimissió de Joan Saura com a Conseller d'Interior.

Aturem Bolonya!

Un estudiant membre d'EUiA

Joan Josep Nuet ha dit...

COMUNICAT D’ALTERNATIVA JOVE-JOVES D’EUiA DAVANT ELS FETS D’AVUI A LA UNIVERSITAT DE BARCELONAAlternativa Jove-Joves d’EUiA, davant els fets esdevinguts avui durant el desallotjament de l’edifici de la Universitat de Barcelona, a la Plaça Universitat, i les càrregues policials a l’exterior, fa públic el següent posicionament:1) No compartim la decisió del Rectorat, que és el responsable d’haver demanat la presència dels cossos policials al recinte universitari, per tal de desallotjar als i les estudiants de l’edifici.2) Demanem un aclariment sobre la intervenció policial, dins i fora de la Universitat. Segons les informacions que disposem dels fets, l’actuació dels Mossos d’Esquadra ha estat exagerada i indiscriminada, en especial a l’exterior de la Facultat, cap a estudiants i professionals de mitjans de comunicació.

Joan Josep Nuet ha dit...

Comunicat de la CJC-Joventut Comunista de Catalunya davant les mobilitzacions estudiantils i la brutal actuació policial

Davant el desallotjament dels i les estudiants tancades al Rectorat de la Universitat de Barcelona i la repressió policial a les mobilitzacions estudiantils, la CJC-Joventut Comunista:

Rebutgem el desallotjament dels i les tancades al Rectorat de la Universitat de Barcelona. Durant els gairebé quatre mesos que ha durat la protesta, s’ha mantingut en tot moment una actitud pacífica i integradora vers el conjunt de la comunitat universitària. No hi ha cap motiu pel qual el rector Dídac Ramírez pugui justificar l’ordre de desallotjament i per tant ens solidaritzem amb els i les tancades, amb qui compartim la voluntat de construir una Universitat pública, gratuïta, no-sexista i de qualitat.

Condemnem les actuacions policials produïdes durant tot el dia. Totes les mobilitzacions convocades pel moviment estudiantil han transcorregut pacíficament malgrat el desmesurat desplegament policial. Durant la concentració del migdia els Mossos d’Esquadra han propinat cops de porra de forma indiscriminada, tant a l’alumnat que era al terra com als i les periodistes. La manifestació del vespre ha estat dissolta mitjançant successives càrregues policials a la Via Laietana multiplicant els cops de porra vers els i les manifestants.

Entenem que l’escalada de la repressió contra el moviment estudiantil, així com la campanya mediàtica per estigmatitzar-lo, és una resposta a la creixent participació i legitimació de les reivindicacions dels i les estudiants en defensa de la universitat pública.

Per tant,

1. Demanem la dimissió de Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, per la seva responsabilitat directa en l’entrada i l’actuació del cos de Mossos d’Esquadra. Considerem imperdonable la intromissió de la policia en la vida universitària, que sota cap concepte ha d’estar sotmesa a la coacció i la repressió de les forces de seguretat.

2. Exigim l’obertura immediata d’una investigació entorn als fets succeïts aquesta nit i la intervenció absolutament desmesurada dels agents policials, que desemboqui en la necessària depuració al si de la policia i en l’assumpció de responsabilitats per part de la Conselleria d’Interior i els comandaments policials.

3. Manifestem el nostre ferm suport a la tasca del moviment estudiantil que impulsa reivindicacions sòlides i rigoroses amb l’objectiu de garantir una Universitat pública i d’accés universal. Malgrat els possibles errors comesos, considerem que les mobilitzacions d’estudiants responen a una situació de dèficits estructurals molt importants a l’educació superior, que viu una situació de degradació constant pel que fa al seu funcionament democràtic i a la seva independència del poder polític o econòmic. L’assetjament continu dels sectors empresarials per a debilitar l’autonomia universitària requereixen una resposta coherent i unificada de part de la comunitat universitària, en base a un conjunt de propostes en la línia de garantir el paper de la universitat com a protagonista del progrés social. L’horitzó d’un sistema desestructurat i obedient a les lògiques del mercat significaria una regressió històrica que els sectors progressistes tenen l’oportunitat i el deure d’evitar.
4.Condemnem la sistemàtica actitud per part dels Rectorats i de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa orientada al tractament de les mobilitzacions estudiantils des d’una òptica policial i adversa al diàleg i l’entesa.
5. Donem tot el nostre suport als i les estudiants detingudes al llarg del dia d’avui, i a totes les persones, tant estudiants com periodistes, que han sofert lesions i ferides fruit de les brutals càrregues del cos de Mossos d’Esquadra en la seva actuació irresponsable i indiscriminada, entre els quals figuren molts militants de la nostra organització.
6. Encoratgem la comunitat universitària i la societat en general a recolzar activament la lluita per la consecució d’una universitat pública i popular, amb el convenciment que un bon sistema educatiu garantirà una societat més conscient, responsable i lliure.
Barcelona, dimecres 18 de març de 2009