diumenge, 9 de novembre de 2008

RESOLUCIONES DE LA Vta. ASAMBLEA DE EUiA

RESOLUCIÓ: UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

La 5a Assemblea Nacional d’EUiA afirma que l’actual crisi econòmica no pot deslligar-se de l’ordre econòmic internacional imposat pels EEUU desprès de la II Guerra Mundial i les seves polítiques monetàries imposant l’hegemonia del dòlar. De manera especial desprès de l’enfonsament de la URSS, l’expansió de l’imperialisme dels EEUU ha anat amb paral·lel a un augment de l’explotació dels treballadors i treballadores de tot el món, i de pobles sencers condemnats a la marginació, la fam i la misèria. A la creixent inestabilitat del sistema econòmic hi ha contribuït el finançament d’armes i de guerres imperialistes, com la d’Iraq, amb la destrucció i atemptats constants als drets humans i a la sobirania dels pobles.

El treball en precari i els baixos salaris, resultat de les polítiques deflacionàries dels governs dels països desenvolupats, han minat el sistema financer i creditici internacional. Una globalització basada en la privatització i la desregulació del FMI, el Banc Mundial i la OMC, l’han imposada fins ara a totes les economies. Els governs i les institucions de la Unió Europea (UE) i els partits polítics d'Europa, que han donat suport a aquestes polítiques durant dècades, han d'assumir la seva responsabilitat.

Des d’aquesta Assemblea diem no a l’estratègia neoliberal que va conduir al derrocat Tractat de Lisboa, i proposem acabar amb els paradisos fiscals i els moviments especulatius de capital. Exigim, en canvi, la creació d’un impost sobre les transferències de capital (taxa Tobin) en benefici de les societats més pobres del planeta.

Aquesta crisi comporta corrupció i frau dels més poderosos, i actua de manera especial com un gran i regressiu mecanisme de redistribució de rendes contra les persones assalariades, apropiant-se dels estalvis dels treballadors i treballadores i posant en precari no sols el seu lloc de treball sinó el seu habitatge, en els casos tan freqüents de famílies treballadores hipotecades.

Denunciem que tot i que aquesta crisi és resultat de les polítiques neoliberals, s’utilitza contra tota lògica per a continuar fomentant-les. En aquesta crisi, que representa la injustícia i el desequilibri capitalistes, els neo-conservadors que dominen les institucions econòmiques més importants de la globalització volen acabar definitivament amb l’estat del benestar, juntament amb altres conquestes obreres. Mentre els governs destinen milions i milions de dòlars a salvar els establiments financers més culpables, imposen restriccions de la despesa i augmenten el ritme de les privatitzacions descarades o encobertes --com s’està demostrant en el sector de la salut i de l’ensenyament públics i la xarxa de protecció social.

Aquesta Assemblea denuncia els nous atacs que pateix la gent treballadora. En lloc de disminuir el temps de treball cap a les 35 hores i anar cap a la plena ocupació, des de la Comissió Europea intenten implantar jornades de fins a 65 hores, o fórmules de contractació individual fora de tot control i conveni. Amb això intenten debilitar encara més el poder de negociació de la classe obrera, els seus delegats i els sindicats de classe. La classe obrera industrial i el moviment obrer organitzat s’esquerda i transforma amb les externalitzacions de serveis, les deslocalitzacions, els canvis del model productiu, les noves tecnologies, la segmentació dels mercats de treball, el paper de la formació i els coneixements en la força productiva del que s’anomena amb volgut equívoc “capital humà”.

Les dones treballadores ho tenen especialment difícil en temps de crisi, perquè a la pèrdua de conquestes i seguretats s’hi ajunta l’ofensiva ideològica que les vol de retorn a casa. El fil roig passa, ara més que mai, per les dones treballadores que han d’enfortir i enfortir-se en els sindicats de classe; pels col·lectius altament feminitzats de treballs i contractes en precari; per les dones immigrades; per a les que cobreixen les vergonyes del sistema treballant per sous indignes en els serveis privatitzats o d’assistència i cura; per totes les dones treballadores que es mouen en el difícil equilibri entre la marginalitat i la consciència de classe; per les dones lluitadores que teixeixen xarxes entre els drets civils, socials, econòmics i laborals.

Denunciem que a la UE, i al govern espanyol, avancin les polítiques que tracten les persones immigrades exclusivament com a ma d’obra, subjectes a la llei d’estrangeria, al temps que se’ls responsabilitza de la crisi econòmica, tal i com es reflecteix en la coneguda Directiva de la “vergonya” i en diverses declaracions del Govern del PSOE. Nosaltres defensem els drets de ciutadania de les persones nouvingudes i una política de reconeixement de tots els drets i tots els deures en equitat per a les persones immigrades.

Ara més que mai no podem tolerar que grans empreses que gaudeixen de situacions privilegiades en els seus sectors, en lloc de pagar sous dignes i no discriminar ni per gènere ni per procedència, s’excusin en la crisi per a presentar ERO’s, reduir plantilla, forçar pre-jubilacions -com la vergonya de Telefònica als 48 anys- i per a dur a terme deslocalitzacions injustificades. No podem tolerar que en nom de l’augment de la taxa de benefici, utilitzin l’amenaça de les deslocalitzacions per aconseguir més ajudes públiques en un xantatge econòmic i social sense precedents als tres nivells de govern: municipal, autonòmic i estatal.

Aquestes són només algunes de les empreses afectades: Nissan, SEAT, ACC, Pirelli, Frigo, DISA, Esteban Ikeda, Simón, Mercedes, FRAPE, Freudenberg, Tecnoconfort, Tyco, T–Systems, Delphi, Tallers Casals, SONY, Vitri, Primayor, Lehman Brothers, Essa Palau, Roca, Visteón, Durex, Eurosit, Ficotriad o Ficotrapsa. Aquesta 5a Assemblea Nacional es solidaritza amb els treballadors i treballadores afectats.

Denunciem la manca de polítiques laborals actives que han permès que a l’estat espanyol, i a Catalunya, la taxa d’atur creixi molt per sobre de la resta de països de la UE, acostant-se al 12% de la població activa espanyola i superant ja el 9% a casa nostra. Defensem l’encert de l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari d’IU/ICV-EUiA als Pressupostos Generals de l’Estat perquè no afronten un canvi de model, per la poca sensibilitat social, perquè l’austeritat no es predica ni legisla per als que més tenen -amb l’eliminació del impost de patrimoni- perquè no resolt el finançament autonòmic i redueix el municipal. És a dir, per la manca de mesures efectives del govern del PSOE per afrontar les causes i les conseqüències de la crisi.

Denunciem l’argument mentider que cal que “totes i tots” fem esforços per sortir de la crisi i per tan cal reduir els sous i revisar els subsidis i les pensions. Diem no a la “flexibilitat laboral” que entenem com a “flexiexplotació” renovada. Diem no a que s’augmenti per llei l’edat de jubilació. I denunciem que mentre els Governs gasten milers de milions d’euros per a salvar bancs i companyies asseguradores, es digui que no hi ha recursos per a millorar el servei de salut i l’ensenyament públics i de qualitat, per a finançar la llei de la dependència, per evitar els desnonaments de les famílies treballadores, perquè ni una persona gran més sigui objecte del mobbing immobiliari i especulador. Denunciem que la crisi és amable amb els culpables, i agressiva i dolorosa per a la gent treballadora i per als menys afavorits: gent gran, dones, persones malaltes o discapacitades i els més joves.

La gestió pública exigeix més que mai la màxima transparència. Denunciem que no es faci públic qui són els bancs i caixes receptors de les ajudes –o que la informació no es doni amb puntualitat i claredat (Espanya) i exigim la pràctica de balanços transparents. Denunciem que les necessàries nacionalitzacions (disposades amb urgència) s’anunciïn com a mesures “temporals” (Regne Unit). Denunciem que bona part del “rescat” es transformi en pagament de dividends pels accionistes de les empreses salvades de la fallida (EEUU). Les mesures preses sense control ni transparència i a títol “provisional” tan sols reforcen el capitalisme anomenat de casino -salvatge, especulatiu i impune- basat en una forta connexió entre l'estructura del mercat de treball i el mercat financer, per a benefici dels especuladors i dels paràsits. Les ajudes públiques del sistema bancari han de sotmetre's a control públic i han de propiciar un model de desenvolupament econòmic i social diferent.

Els Pressupostos de la Generalitat d’enguany han d’avançar encara més –en la fase de tramitació— en el seu compromís social. Ens comprometem a vetllar perquè els compromisos a l’Acord d’Entesa i al Programa de Govern estiguin reflectits. Diem no al copagament dels serveis de salut en tant que denunciem les maniobres de la patronal sanitària per retallar, encara més, serveis i prestacions públiques del sector. Pel que fa a l’habitatge, proposarem en concret, al Departament d’Habitatge de la Generalitat, que negociï el títols hipotecaris de les famílies que no hi poden fer front de manera que, a canvi d’un lloguer assequible, cap persona es vegi privada de la seva llar. I vetllarem que els compromisos, en la resolució de la ILP sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, siguin atesos en la seva totalitat.

La 5a Assemblea Nacional d’EUiA, juntament amb els germans del Partit de l’Esquerra Europea (PEE) i del Grup Parlamentari de la Esquerra Unitària Verda Nòrdica (GUE), ens comprometem, més que mai, en l’Europa democràtica i social, sostenible i en pau perquè –com s’ha demostrat- els principis de la UE dels Tractats de Maastricht i Amsterdam han fracassat. Hem de construir des d’uns principis nous Europa per que s’afavoreix la creació d'ocupació i un sistema de benestar just. En primer lloc, s'ha de garantir el poder de compra i els estalvis de les treballadores i els treballadors incrementant el nivell de salaris de manera que augmenti també la demanda interna; el Banc Central Europeu s’ha de sotmetre al control públic i democràtic per poder fer una política de crèdit que ajudi a un nou tipus de desenvolupament basat en la justícia, la solidaritat i la equitat i a una ocupació estable. El Pacte d'Estabilitat i Creixement s'ha de transformar en un Pacte de Solidaritat donant màxima importància a l'ocupació i als criteris socials i ecològics. Cal de posar, de manera definitiva, l’economia al servei de les persones.

Des de la nostra convicció internacionalista i solidària, denunciem que la crisi originada en el nucli més ric del primer món i que s’estén cap els països en vies de desenvolupament, es produeix juntament amb una crisi alimentària que es podria resoldre esmerçant tan sols un 1% del que s’ha destinat fins ara a retornar la liquiditat i la confiança del sistema bancari i financer en els països més desenvolupats. També el model energètic ha entrat en crisi i reclama canvis en profunditat de les seves formes de producció, distribució, consum i finançament. I des de la nostra consciència i compromís ecologista, denunciem un model de producció depredador, responsable de la crisi ecològica i el canvi climàtic que atempten contra la supervivència del planeta, i estem compromesos en un model de desenvolupament sostenible.

EUiA vol deixar palesa la irracionalitat i la injustícia d’aquest sistema econòmic: el capitalisme; i a la seva manca d’equitat i la seva total incompatibilitat amb l’ètica i la justícia. Ens comprometem a seguir denunciant, mobilitzant i organitzant alternatives, EUiA diu NO a la refundació del capitalisme.

Ara més que mai és necessari que els treballadors i les treballadors sense distinció d’edat, sexe, ètnia, nacionalitat o sector d’ocupació, s’uneixin, s’organitzin i defensin els seus interessos: l’ocupació, els drets socials i laborals, l’estat del benestar, els serveis públics i de qualitat. Una agressió d’aquest tipus mereix una resposta.

Ara més que mai calen noves aliances entre les persones que viuen del seu treball i es veuen directament afectades per l’embranzida de la crisi. Sols així, amb la construcció d’amples aliances de les persones que viuen del seu treball i autònoms, de persones aturades i jubilades, de les persones que tenen petits comerços, tallers o petites i mitjanes empreses la política podrà imposar-se a l’economia, i l’economia estarà al servei de les persones.

Són moments per apel·lar i recuperar la solidaritat entre la gent treballadora. Són moments de noves complicitats entre l’esquerra política i social. Són moments per treballar plegats per a garantir una economia al servei de les persones. Només junts podrem seguir avançant cap a una societat més justa i avançada.

I també, volem fer una crida especial a les persones que es senten soles, amenaçades i esporuguides davant la crisi, una crida al compromís i a acostar-se a EUiA des del convenciment que la solució a la crisi i al capitalisme no serà mai individual, sinó col·lectiva.

Aquesta 5a Assemblea Nacional és una invitació a transformar aquest sistema capitalista des de Catalunya, una invitació a la participació per a la fundació democràtica i necessària del socialisme pel segle XXI.

Barcelona 9 de novembre de 2008RESOLUCIÓ DE LA 5a ASSEMBLEA NACIONAL D’EUiA
SOBRE LA IX ASAMBLEA FEDERAL D’IZQUIERDA UNIDA


RESOLUCIÓN DE LA 5ª ASAMBLEA NACIONAL D’EUiA SOBRE LA IX ASAMBLEA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDAUna nueva etapa en Izquierda UnidaIU ha agotado una larga etapa. La que va desde su nacimiento hasta la derrota electoral del pasado mes de marzo. Los resultados electorales, más allá de las injusticias del sistema electoral español, anuncian el final de una etapa. De la misma manera, que la derrota electoral de octubre de 1982 abrió una reflexión en la izquierda, que años después daría sus frutos en el nacimiento de IU, la situación creada tras unos malos resultados, son el síntoma del agotamiento de una manera de hacer en IU, tal y como la concebimos ahora y debe servir para inspirar una nueva etapa para la izquierda en nuestro país.Izquierda Unida es necesariaEs el final de una etapa en IU, pero no es el final de ningún trayecto. Izquierda Unida sigue siendo necesaria. Es necesaria una izquierda transformadora, federalista, ecologista y feminista, que sea capaz de afrontar los desafíos del futuro con alternativas claras al capitalismo. El estallido de la crisis económica y financiera del capitalismo mundial ha puesto al descubierto todas las contradicciones de este sistema injusto, pero también, la incapacidad política e ideológica de la socialdemocracia para dar una respuesta a la crisis. Son tiempos para una ofensiva de las ideas desde la izquierda, denunciando las contradicciones y proponiendo alternativas. Son tiempos para la movilización social. Son tiempos en los que Izquierda Unida tiene mucho que decir en el terreno social, político e institucional.Se ha perdido demasiado tiempo desde las elecciones de marzo hasta hoy en debates centrados en los problemas y en las correlaciones de fuerzas internas. Ahora no hay tiempo que perder. La situación económica y social reclama una respuesta amplia y organizada de IU para garantizar los derechos laborales, sociales y civiles de los ciudadanos y ciudadanas.IU, un movimiento político y social, una fuerza soberanaLa política debe ser el punto de encuentro en IU y la base para la acción social y política. La pluralidad de IU es su riqueza y nunca vivir en diversidad debería ser un problema. Es necesaria una IU soberana y más democrática, en la que cada persona sea realmente un voto.Para hacer avanzar la política y vivir en pluralidad, las mujeres y los hombres de EUiA tenemos la convicción que la IX Asamblea Federal necesita un acuerdo unitario. Manifestamos nuestra firme voluntad de continuar, hasta el último momento, trabajando en esta dirección. Queremos una IU a la altura de las circunstancias. Ha pasado el momento de la confrontación interna y de los personalismos. Ha llegado el momento de hacer posible una dirección compartida. Una IU más fuerte, más útil y abierta a la sociedadEUiA trabajará por una IU más fuerte y más útil, capaz de abrir, tras la Asamblea Federal, un proceso de refundación de la izquierda alternativa, cimentando el proyecto en la sociedad y abriendo IU al conjunto de personas de izquierdas, movimientos y fuerzas sociales que plantan cara al sistema cada día en nuestros barrios, pueblos y ciudades en los centros de trabajo, en las universidades…Una IU que viva en positivo la pluralidadLa IX Asamblea Federal de IU debe ser el final de la confrontación interna en IU. Vivir la pluralidad es uno de los fundamentos básicos para el relanzamiento del proyecto. Hay que dejar de teorizar sobre lo que nos separa para poner el acento en aquello que nos ha de unir, sin exclusiones, que es el programa y la acción política.Para los hombres y las mujeres de EUiA, la Asamblea debe significar también el final de una manera de dirigir la organización. Hay que cambiar la manera de organizarnos, simplificando organigramas y dándole protagonismo a las áreas de trabajo y elaboración, que junto con las asambleas, deben vertebrar la organización de una manera transversal y horizontal.Es por todo ello, que la 5ª Asamblea Nacional de EUiA se compromete a impulsar en el marco de la IX Asamblea Federal de IU las siguientes propuestas:• Defendemos la necesidad de buscar la unidad en la práctica política, que no es lo mismo que la suma aritmética de las pluralidades. Apostamos por una dirección de hombre y mujeres que representen al conjunto de IU, renovando los equipos de direccón y garantizando el papel de las federaciones y de EUiA• La elaboración, con carácter de urgencia, de un programa político de alternativas y de movilización como respuesta a la crisis, que debe relanzar a IU en todos sus frentes sociales e institucionales, partiendo de la centralidad del mundo del trabajo, la apuesta por un cambio en el modelo de desarrollo y la reforma del Estado, hacia un Estado plurinacional, federal y republicano.• Una nueva propuesta organizativa sencilla y operativa para IU con las responsabilidades bien definidas, y orientada a la consecución de los objetivos políticos para conseguir la recuperación política, orgánica y electoral de IU.• Garantizar la corresponsabilidad con el proyecto federal de IU. La situación actual en IU requiere un mayor compromiso y corresponsabilidad de todos y de todas. EUiA trabajará para el relanzamiento del proyecto de IU porque nos sentimos parte de sus problemas y queremos continuar contribuyendo a sus soluciones. • Impulsar una candidatura unitaria y una dirección compartida, poniendo punto y final a la dinámica de gobierno y oposición que tanto daño ha hecho a IU.Son momentos importantes para IU, son momentos importantes para la izquierda alternativa del Estado español y también de Europa. Son momentos para la clarificación política. Son momentos de cambios para superar los errores cometidos.Los delegados y las delegadas de IU y de EUiA tienen la palabra. Se han tomar decisiones y votar en el marco de la IX Asamblea Federal.Esta Asamblea de IU nadie la ha de ganar y nadie la puede perder. Para que todos y todas ganemos en IU, hay que salir de la Asamblea Federal con política, propuesta y dirección unitaria. Este es el compromiso de Esquerra Unida i Alternativa.Barcelona, 9 de Noviembre de 2008

Una nova etapa a Izquierda Unida

IU ha esgotat una llarga etapa. L’etapa que va des del seu naixement fins a la desfeta electoral del passat mes de març. Els resultats electorals, més enllà de les injustícies del sistema electoral espanyol, anuncien el final d’aquesta etapa. De la mateixa manera que els resultats de l’octubre de 1982 va obrir una reflexió a l’esquerra espanyola, que anys després donaria origen al naixement d’IU. La situació actual, després d’uns mals resultats, confirma l’esgotament d’una manera de fer i de com entenem IU fins ara, i ha de servir per inspirar una nova etapa per a l’esquerra a l’Estat espanyol.

Izquierda Unida és necessària

És el final d’una etapa a IU, però no és el final de cap trajecte. IU continua sent necessària. És necessària una esquerra transformadora, federalista, ecologista i feminista, capaç d’afrontar els reptes del futur amb alternatives clares al capitalisme.

L’esclat de la crisi econòmica i financera del capitalisme mundial ha posat de manifest totes les contradiccions d’aquest sistema injust, però també la incapacitat política i ideològica de la socialdemocràcia per a donar una resposta a la crisi. Són temps per a l’ofensiva de les idees des de l’esquerra, denunciant les contradiccions i proposant alternatives. Són temps per a la mobilització social. Són temps en els que IU té molt a dir i fer en el terreny social, polític i institucional.

S’ha perdut massa temps, des de les eleccions de març fins avui, en debats centrats en els problemes i en les correlacions de forces internes. Ara no hi ha més temps a perdre. La situació econòmica i social reclama una resposta àmplia i organitzada d’IU per a garantir els drets laborals, socials i civils de les ciutadanes i els ciutadans.

IU un moviment polític i social, una força sobirana

La política ha de ser el punt de trobada a IU i la base per a l’acció social i política. La pluralitat d’IU és la seva riquesa i no viure en diversitat hauria de ser un problema. Una IU sobirana i més democràtica, en la que cada persona realment sigui un vot.

Per fer avançar la política i viure en pluralitat, les dones i els homes d’EUiA tenim la convicció que la IX Assemblea Federal necessita un acord unitari. Manifestem la nostra ferma voluntat de continuar, fins l’últim moment, treballant en aquesta direcció. Volem una IU a l’alçada de les circumstàncies. Ha passat el moment de la confrontació interna i els personalismes. És el moment de fer possible una direcció compartida.

Una IU més forta, més útil i oberta a la societat

EUiA treballarà per una IU més forta i més útil, capaç d’obrir, després de l’Assemblea Federal, un procés de refundació de l’esquerra alternativa, arrelant el projecte a la societat i obrint IU al conjunt de persones d’esquerres, moviments i forces socials que planten cara al sistema dia a dia als nostres barris, pobles i ciutats, als centres de treball i a les universitats...

Una IU que visqui en positiu la pluralitat

La IX Assemblea Federal d’IU ha de ser el final de la confrontació interna a IU. Viure la pluralitat és un dels fonaments bàsics pel rellançament del projecte. Cal deixar de teoritzar sobre allò que divideix a IU, per a posar l’accent en allò que ens ha d’unir, sense exclusions, que és el programa i l’acció política.

Per als homes i les dones d’EUiA, l’Assemblea ha de significar també el final d’una manera de dirigir IU. S’ha de canviar la manera d’organitzar-nos, simplificant organigrames i donant-li protagonisme a les àrees de treball que, conjuntament amb les assemblees de base, han de vertebrar l’organització d’una manera transversal i horitzontal.

És per tot això que la 5a Assemblea Nacional d’EUiA es compromet a impulsar en el marc de IX Assemblea Federal de IU les següents propostes:

  • Defensem la necessitat de cercar la unitat en la pràctica política, que no és el mateix que la suma aritmètica de les pluralitats. Apostem per una direcció d’homes i dones que representin al conjunt del que és IU, renovant els equips de direcció i garantint el paper de les federacions d’IU i d’EUiA.

  • L’elaboració, amb caràcter d’urgència, d’un programa polític d’alternatives i de mobilització com a resposta a la crisi, que ha de rellançar IU en tots els seus fronts socials i institucionals, partint de la centralitat del món del treball, l’aposta per un canvi en el model de desenvolupament i la reforma de l’Estat, cap a un Estat plurinacional, federal i republicà.

  • Una nova proposta organitzativa, senzilla i operativa per IU amb les responsabilitats ben definides i orientada a la consecució dels objectius polítics, i aconseguir la recuperació política, orgànica i electoral d’IU.

  • Garantir la corresponsabilitat amb el projecte d’IU Federal. La situació actual a IU requereix un major compromís i corresponsabilitat de tothom. EUiA treballarà per al rellançament del projecte d’IU perquè ens sentim part dels seus problemes i volem continuar contribuint a les seves solucions.

  • Impulsar una candidatura unitària i una direcció compartida, posant punt i final a la dinàmica de govern i oposició que tant de mal ha fet a IU.

Són moments importants per a IU, són moments importants per a l’esquerra alternativa de l’Estat espanyol i també d’Europa. Són moments per a la clarificació política. Són moments de canvis per a superar els errors comesos.

Els delegats i delegades d’IU i d’EUiA tenen la paraula. S’han de prendre decisions i votar en el marc de la IX Assemblea Federal.

Aquesta assemblea d’IU ningú l’ha de guanyar i ningú pot perdre. Per a què tothom guanyi a IU, cal sortir de l’Assemblea Federal amb política, proposta i direcció unitària.

Aquest és el compromís d’Esquerra Unida i Alternativa.

Barcelona, 9 de Novembre de 2008


2 comentaris:

Anònim ha dit...

Con Perez, Buster y gentes así, no sé qué renovación ni qué unidad se puede conseguir.

J. Arqued ha dit...

Confio que les propostes de EUiA siguin escoltades a la IX assamblea de la federació.

Després de llegir-les estic d'acord en que és el camí a seguir. Sort!