divendres, 31 de juliol de 2009

ARTICLE AL SETMANARI EL TRIANGLE SOBRE JUSTICIA UNIVERSAL

Opinió 29/07/2009

Contra la impunitat, per la justícia universal

Joan Josep Nuet. Senador d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).

Recentment s’ha presentat la campanya per frenar al Senat la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, aprovada al Congrés dels Diputats espanyol i que limita la jurisdicció universal.

El 19 de maig passat, el Congrés va acordar, amb el suport del PP, PSOE i CiU, modificar l’article 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que consagra el principi de jurisdicció universal. Amb aquesta modificació Espanya entraria en la llista dels països més restrictius per a l’exercici de la jurisdicció universal.

Com molt bé diu el manifest que tot un seguit d’ONG i persones amb representativitat social i política han elaborat: “Aquest acord es va prendre d'amagat, aprofitant el tràmit d’esmenes al Projecte de Llei de Reforma de la Legislació Processal per a la Implantació de l’oficina Judicial, el que ha sostret aquesta reforma al necessari debat informat que la qüestió exigeix”.

Així doncs es vol donar un major coneixement en la tramitació al Senat del projecte de llei i de les seves conseqüències, que no són altres que la banalització del principi de justícia universal, basat en la idea que determinats crims són tan perjudicials i atroços per a la comunitat internacional (crims de lesa humanitat, genocidi, crims de guerra, tortura, desaparició forçada, entre d’altres), que els Estats estan autoritzats, i inclús obligats, a investigar i jutjar els presumptes perpetradors, amb independència del lloc on s’hagi comès el crim o la nacionalitat de l’autor o de la víctima, o fins i tot quan el delicte o crim no hagi afectat en absolut els interessos de d’aquell Estat.

L’Estat Espanyol segons l’article 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, en habilitar la jurisdicció universal, facilita l’observança per Espanya dels Tractats Internacionals de protecció dels drets humans que, com a membre de la comunitat internacional, ha subscrit i s’ha obligat a respectar a fer complir.

La jurisdicció universal representa l’últim recurs per a les víctimes de crims de dret internacional que busquen obtenir veritat, justícia i reparació, incloses les garanties de no repetició d’aquests fets. Arrel dels procediments oberts a Espanya i les resolucions judicials resultants, s’ha anat donant satisfacció als legítims drets de les víctimes i complint amb l’obligació internacional d’investigar i sancionar els perpetradors de crims de dret internacional. Tanmateix s’ha impulsat l’obertura de processos als països on es van cometre els crims, s’han aconseguint sentències en altres tribunals del món contribuint així a remoure consciències i a esquerdar la impunitat de la que gaudeixen avui dia la major part dels responsables d’aquests crims.

Ja recordem que el ministre Moratinos li va prometre a l’exprimera ministra d’Israel que Espanya modificaria la seva legislació per no posar en mala situació els genocides israelians o nord-americans (com en el cas Couso). El govern del PSOE, amb un pacte vergonyant en aquest tema amb el PP ha fet els deures, al Senat farem de consciencia crítica.