dimarts, 11 de desembre de 2007

ICV-EUiA: UN ANY DE GOVERN D'ENTESA

Estructura de la jornada:

9.30 h Benvinguda:

Joan Josep Nuet, responsable d’Acció Política
d’EUiA
Jordi Guillot, secretari general d’ICV
9.45 h Acció de govern

Joan Boada, secretari general del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient
i Habitatge

10.15 h Activitat parlamentària

Jaume Bosch, portaveu del grup Parlamentari
d’ICV-EUiA

10.45 h Descans

11.00 h Intervenció:

Joan Saura, president d’ICV

11.30 h Debat en grups de l’acció de Govern
13.00 h Conclusions:

Núria Buenaventura
Carme Garcia
13.30 h Cloenda:

Jordi Miralles, coordinador general d’EUiA
Cal inscripció prèvia, límit el 13 de desembre:
tel. 93 301 06 12 · correu electrònic: iniciativa@iniciativa.cat